Co2-prestatieladder – Van Leeuwen GWW

Van Leeuwen GWW neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De punten People, Planet en Profit zijn verankerd in onze kernwaarden en maken structureel deel uit van onze lange termijn strategie.
Mede gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wensen van veel van onze opdrachtgevers is besloten op te gaan volgens de CO2-prestatieladder.
Hiertoe heeft Van Leeuwen GWW samen met haar adviseur Cumela een programma opgesteld dat er toe geleid heeft dat in 2014 het CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat is behaald. En in 2020 is Van Leeuwen GWW doorgegroeid naar niveau 5.

 

Wat is de CO2-prestatieladder?

logo co2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (informatie afkomstig van http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=217)

 

Doelstelling

De doelstelling van Van Leeuwen GWW is het onderhouden van een continu verbeterproces binnen de organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, leveringen, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen en CO2 reductie. Dit is vastgelegd in de  2.B.4-1 Managementverklaring. De doelstelling en de sub doelstellingen met de reductiemaatregelen zijn beschreven in het document: 3.B.1-1 CO2 Reductiedoelstellingen en de Ketenanalyse natuurvriendelijke oever.
Om de uitgang situatie van 2013 te kennen is de CO2-footprint van ons bedrijf bepaald middels het 3.A.1-1 CO2 emissie 2022-13.A.1-1 CO2 emissie 2021 inclusief scope 3  en  3.A.1-2 Emissie inventaris rapport.

Communicatie

Om deze doelstellingen te realiseren zullen we actief moeten communiceren met onze medewerkers en andere belanghebbende.

Doelstelling van de interne communicatie is om niet alleen bewustwording van het belang om de uitstoot te verlagen en kennis van het beleid hieromtrent, maar ook het actief meedenken over reductiemaatregelen door medewerkers en gedragsverandering om zuiniger met machines en apparatuur om te gaan te stimuleren.

De verschillende externe stakeholders zullen voornamelijk op de hoogte gehouden worden door middel van berichten op de website. Belangrijk is dat geïnteresseerden deze informatie gemakkelijk kunnen vinden. Dit niet alleen omdat andere partijen hiervan moeten weten, maar ook omdat Van Leeuwen GWW de dialoog aan wil gaan met anderen in de sector en deel wil nemen aan initiatieven, zie 3.D.1-2 Actieve deelname initiatief ten einde de reductie van CO2 te verlagen. Zie ook onze bedrijfspagina op de website van SKAO. Voor de rapportage van de projecten met gunningsvoordeel, zie 315.11 rapportage project met CO2 gunningsvoordeel.

Voor vragen, opmerkingen, tips of suggesties neem contact op met

Hier vindt u de oudere/voorgaande documenten.

Documenten 2021

Documenten 2020

Documenten 2019

 

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws