Disclaimer

Lopende projecten

Website disclaimer

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld om u van dienst te zijn bij datgene wat u van ons vraagt. De verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt.

Van Leeuwen GWW B.V. en/of gerelateerde ondernemingen accepteren geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels het sturen van een e-mail.

E-mail disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor een beroepsgeheim geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht onmiddellijk de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden of te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van eventuele virussen in dit bericht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

This e-mail is intended exclusively for the addressee. It may contain information that is confidential or legally privileged. Please delete the message from your system and inform the sender immediately if you are not the intended addressee. It is unauthorised and may even be illegal to access, disclose, copy or disseminate the contents of this e-mail if you are not the intended recipient. Although this e-mail and its attachments are expected to be free of viruses, this cannot be guaranteed and we cannot accept responsibility for any resulting damage. Unless emphasised differently, any statements made in this e-mail or any attachments included are not audited.

Lopende projecten

Brug Molenbuurt

Brug Molenbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Woerden locatie: Molenbuurt Harmelen Op het werk Reconstructie Molenbuurt in Harmelen, welke wij in opdracht van Gemeente Woerden uitvoeren, hebben wij als onderdeel van het EMVI plan onze verkeersbrug geplaatst. De wijk heeft 1 ontsluiting...

Recente projecten

verduurzaming tuin

verduurzaming tuin

Opdrachtgever: ParticulierLocatie: LopikStart: Augustus 2023Oplevering: Medio September 2023 Bij deze recent aangekochte woning hebben we de huidige beschoeiing vervangen door een duurzaam exemplaar genaamd Prolock Sigma. Dit is een kunststof beschoeiing welke zo'n 60...

Nieuws projecten

Voedselbos Lopik

Voedselbos Lopik

Voor het voedselbos Lopik hebben wij een duurzaam Eiken hekwerk gesponsord. Deze hebben wij zelf gefabriceerd in onze werkplaats en vervolgens geplaatst op locatie met inzet van de elektrische graafmachine. Zie verdere info m.b.t. het Voedselbos Lopik onderstaande...