Zuid plus

Zuidasdok is een groot project, bedoeld om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke randstad te verbeteren, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. De komende jaren neemt het aantal reizigers in dit gebied fors toe. Zuidasdok speelt zich met name af in het hart van de Amsterdamse Zuidas, maar doorkruist ook de stadsdelen Oost en West.

Het project omvat:

  • De verbreding van 4 naar 6 rijstroken en ondergronds brengen van Rijksweg A10 Zuid;
  • De herinrichting van de verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer;
  • Het uitbreiden en vernieuwen van het station Amsterdam Zuid;
  • Het opnieuw inrichten van het stationsgebied.

Voor meer informatie zie: https://zuidplus.amsterdam/

De voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok zijn in 2018 van start gegaan, in 2019 start de daadwerkelijke bouw en in 2028 is het project gereed.

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden, worden er op diverse plaatsen door Van Leeuwen GWW werkterreinen ingericht.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws