• Opdrachtgever: Gemeente Woerden
  • Locatie: Willem-Alexanderlaan in Harmelen
  • Verwachte oplevering: November 2022

Voor de Gemeente Woerden zijn wij bezig met het aanbrengen van een voorbelasting en een infiltratieriool ter voorbereiding aan het bouwrijp maken van de woningen aan Willem-Alexanderlaan.

Hieronder in het kort de door ons uitgevoerde werkzaamheden:

  • Ontgraven van cunet voor toegangswegen
  • Voorsleuven voor aan te brengen rioleringen
  • Aanbrengen voorbelastingen van zand en grond
  • Het aanbrengen van 140m¹ infiltratieriool achter en in de tuinen de bestaande woningen Eikenlaan

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws