Wilhelminakade Waddinxveen

Vanaf woensdag 1 november is van Leeuwen in opdracht van de gemeente Waddinxveen begonnen met het onderhoud aan de Wilhelminakade. De werkzaamheden bestaan uit het  opnieuw aanbrengen van het bestaande straatwerk, het vervangen van de kabels bestemd voor de openbare verlichting, en het aanbrengen van nieuw asfalt. Vanaf dinsdag 7 november is de weg is de weg tussen 7:00 en 16:00 uur afgesloten voor het verkeer. Er kan tijdens deze periode gebruik door personenauto’s gemaakt worden van de ontsluiting via Broekhuizen. U word op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.

Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen, hieronder enkele afbeeldingen.

d.d:10-11-17

Infobrief van 10 november: 10-11-2017

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang, voor informatie kijk hieronder.

d.d: 5-12-17

Inmiddels zijn de asfaltwerkzaamheden voltooid, en wordt er verder gewerkt aan de bestrating.

Ongemakken tijdens de werkzaamheden:

Tijdens de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Desondanks kan het voorkomen dat u keer hinder kunt ondervinden door de werkzaamheden.

Tot slot:

Wij stellen een goed contact met de eigenaren/bewoners op prijs.

Heeft u vragen, spreek één van onze medewerker aan. Zij staan u graag te woord, en kunnen indien nodig, u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Het is in het belang van iedereen dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen u alvast bedanken voor het begrip en vertrouwen op een goede samenwerking.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws