• Opdrachtgever: Park4ALL
  • Locatie: Parkeergarage Amsterdam
  • Werkzaamheden: Grondwerk rioolwerk, en straatwerkzaamheden voor bouw parkeergarage
  • Oplevering: Medio juni 2021

In opdracht van Park4ALL hebben wij de huidige betonplaten die dienen als parkeerplaats verwijderd om vervolgens HWA-riool aan te brengen.
Nadat het riool is aangebracht en het terrein opgehoogd is met funderingsmateriaal zijn de heipalen aangebracht voor de bouw van de parkeergarage.

Nadat de heipalen erin stonden zijn er aan beide zijden keerwanden geplaatst voor opsluiting van het funderingsmateriaal.

Nadat de bovenbouw van de parkeergarage deels gereed was, werd er begonnen met het aanbrengen van afwateringskolken. Vervolgens werd het straatwerk aangebracht met onze nieuw aangeschafte Optimas met Hunklingerklem.

Omdat het terrein opgehoogd is hebben wij in opdracht van de Gemeente Amsterdam het openbaar gebied aangepast zodat de parkeergarage goed bereikbaar is.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws