• Opdrachtgever: Gemeente Woerden
  • Werkzaamheden: Voorbelasting Snellerpoort
  • Status: Afgerond
  • Oplevering: Medio oktober 2021

Voor de uitbreiding van winkelcentrum Snellerpoort , de bouw van woningen en het aanbrengen van toekomstige openbare wegen heeft Van Leeuwen GWW onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.

  • Ontgraven van rioolsleuven en wegcunetten.
  • Ontgraven van bouwkavels.
  • Ontgraven van watergangen.
  • Aanbrengen van zand in rioolsleuven en wegcunetten.
  • Aanbrengen van voorbelastingen t.b.v. toekomstige openbare rijwegen, fietspaden, voetpaden.
  • Aanbrengen van duikers.

Voor het aanbrengen van de voorbelastingen is zand gebruikt dat is ontgraven uit de bouwkabels.
De grond die is ontgraven uit de nieuwe watergang is gebruikt om de huidige watergang te dempen en de overige grond is naar het gronddepot gereden voor latere hergebruik.

Op deze manier is al het vrijkomende zand en grond hergebruikt en heeft dit een nieuwe toepassing gekregen. Zo werken wij in combinatie met de Gemeente Woerden duurzaam!

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws