• Opdrachtgever: Provincie Utrecht
  • Locatie: Ocrieteiland te Baarn
  • Werkzaamheden: Vervangen damwand
  • Oplevering: …

De damwand was in zeer slechte staat en deze diende vervangen te worden. Dit is mede gerealiseerd door de vrijgekomen damwand uit voorgaande projecten hier her te gebruiken wat nog prima gaat.

Op deze manier is de Provincie Utrecht en van Leeuwen GWW optimaal bezig met het verduurzamen in circulaire toepassingen.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws