Werkzaamheden nabij Jaap Bijzer wetering

In opdracht  van de Gemeente Woerden is van Leeuwen met de aanpassing van de teensloot naast de Jaap Bijzer wetering. Er worden enkele aanpassingen ter plaatse van de in en uitstroom van duikers gerealiseerd, en de watergang wordt verbreed, om zo de afvoer van het regenwater te kunnen garanderen.

Enkele afbeeldingen van de werkzaamheden.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws