Update Berkel en Roderijs

Lopende projecten

Binnen de reconstructie van de Bloemenbuurt is er buiten de grond, straat en nutswerkzaamheden in de afgelopen fase ook een beschoeiing vervangen. Tevens is er een natuurvriendelijke oever met onderwaterbeschoeiing gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn voornamelijk vanaf het water, op pontons uitgevoerd om zo veel mogelijk hinder tot een minimum te beperken.

Het aanbrengen van kabelwerk en verplaatsen van lichtmasten is nog volop in uitvoering. Gepland is om nog in het jaar 2023 al het nieuwe kabelwerk en het verplaatsen van de oude lichtmasten naar nieuwe locaties af te ronden.

 

Lopende projecten

Brug Molenbuurt

Brug Molenbuurt

Opdrachtgever: Gemeente Woerden locatie: Molenbuurt Harmelen Op het werk Reconstructie Molenbuurt in Harmelen, welke wij in opdracht van Gemeente Woerden uitvoeren, hebben wij als onderdeel van het EMVI plan onze verkeersbrug geplaatst. De wijk heeft 1 ontsluiting...

Recente projecten

verduurzaming tuin

verduurzaming tuin

Opdrachtgever: ParticulierLocatie: LopikStart: Augustus 2023Oplevering: Medio September 2023 Bij deze recent aangekochte woning hebben we de huidige beschoeiing vervangen door een duurzaam exemplaar genaamd Prolock Sigma. Dit is een kunststof beschoeiing welke zo'n 60...

Nieuws projecten

Voedselbos Lopik

Voedselbos Lopik

Voor het voedselbos Lopik hebben wij een duurzaam Eiken hekwerk gesponsord. Deze hebben wij zelf gefabriceerd in onze werkplaats en vervolgens geplaatst op locatie met inzet van de elektrische graafmachine. Zie verdere info m.b.t. het Voedselbos Lopik onderstaande...