Oeververbetering Lange Linschoten

In opdracht van de Gemeente Oudewater is Van Leeuwen GWW vandaag (8 januari) begonnen met de verbetering van de oevers aan de Lange Linschoten. Voor deze werkzaamheden zal daar waar nodig enige bomen en struiken worden verwijderd. Hierna word er klei aangevoerd en aangebracht. Ter plaatse van de werkzaamheden is de weg gestremd. De werkzaamheden zijn verdeeld in 4 werkvakken, zie de bijlage.

Overzichtstekening

De werkzaamheden zijn gestart aan de Zuid-Linschoterzandweg in werkvak 4, en zullen zich verplaatsen naar vervolgens werkvak 1. Hierna verplaatsen de werkzaamheden zich naar de Noord-Linschoterzandweg in werkvak 3, en daarna naar werkvak 2. Verwacht word dat de werkzaamheden per werkvak ongeveer 1 week in beslag zullen nemen. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden.

d.d. 9-1

De werkzaamheden in werkvak 4 zijn in volle gang, zie hier enkele afbeeldingen.

d.d. 12-1

Inmiddels zijn de werkzaamheden in werkvak 4 (de start van de werkzaamheden) afgerond, en zijn de werkzaamheden verplaatst naar werkvak 1.

d.d. 19-1

De werkzaamheden in werkvak 1 waren gepland tot vandaag (19-1). Helaas lopen de werkzaamheden uit, en verwacht wordt dat dit vak dinsdag 23-1 gereed zal zijn. De werkzaamheden zullen dan verplaatsen naar werkvak 3.

d.d. 24-1

Met ingang van vandaag zijn de werkzaamheden in werkvak 1 gereed, en zijn de werkzaamheden verplaatst naar werkvak 3. Dit is het gedeelte aan de Noord-Linschoterzandweg vanaf de Haardijk tot aan de brug naar de Zuid-Linschoterzandweg. Verwacht word dat deze werkzaamheden tot eind van deze week gaan duren. We houden u op de hoogte.

d.d. 30-1

Inmiddels is de begroeiing verwijderd daar waar nodig, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren in werkvak  2 en 3. Zodra de werkzaamheden in werkvak 3 gereed zijn, zullen wij dit vermelden, en u verder inlichten over de voortgang van de werkzaamheden.

d.d.5-2

De werkzaamheden in werkvak 3 zijn bijna gereed en zullen zich vanaf vandaag verplaatsen naar werkvak 2

d.d.8-2

Hier enkele afbeeldingen van de verbeterde oever.

d.d.26-2

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor wat betreft het aanbrengen van de klei afgerond, en is de berm daar waar nodig verstevigd en veiliger geworden.

Ongemakken tijdens de werkzaamheden:

Tijdens de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Desondanks kan het voorkomen dat u keer hinder kunt ondervinden door de werkzaamheden.

Tot slot:

Wij stellen een goed contact met de aanwonenden op prijs. Heeft u vragen, spreek één van onze medewerkers aan. Zij staan u graag te woord en kunnen indien nodig u doorverwijzen naar de juiste persoon. Het is in het belang van iedereen dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen u alvast bedanken voor het begrip en vertrouwen op een goede samenwerking.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V.

Meer informatie over dit project aanvragen:

Meer informatie 'OEVER-VERBETERING LANGE LINSCHOTEN'

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws