Kadeverbetering Voorvliet en Montfoortsekade Oost

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gaat van Leeuwen GWW B.V. de kade verbeteren aan de Voorvliet en de Montfoortsekade Oost te Linschoten. Inmiddels hebben de aanwonenden een 1e informatiebrief ontvangen.

Zoals beloofd in de 1e bewonersbrief word er een inloopavond georganiseerd waar u word voorgelicht over de werkzaamheden, tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Bewonersbrief inloopavond

Kort samengevat gaan de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

  • Verwijderen begroeiing langs en op de kade`s
  • Verwijderen oude beschoeiing
  • Aanbrengen beschoeiing
  • Ophogen kade

Wat betekent dit voor u als bewoner / eigenaar

Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden in week 33 ( 14 augustus ) zal worden begonnen met de voorbereidingen. Omdat vrijwel alle werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd zullen er pontons in het water worden gelegd waar het materieel en materiaal op zal worden geplaatst. Vanaf week 30 (24 t/m 28 juli) zal de begroeiing worden verwijderd, laad en loslocaties worden ingericht, en zal de oude kraanbaan op het terrein van Houthandel de Goederen worden verwijderd.

d.d. 21-8-17

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart, en zijn de watergangen gemaaid/opgeschoond, en zijn de werkzaamheden voor wat betreft het plaatsen van de beschoeiing begonnen.

d.d 8-9-17

Informatiebrief 8-9-2017 Bewonersbrief d.d. 8-9-17

In de onderstaande links de planning van deel A en B

Planning deel A 8-9-2017  Planning deel B 8-9-2017

d.d 26-9-17

voor de stand van zaken zie ook de infobrief. Infobrief 26-9-2017

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang, en is er een gedeelte bijna klaar. hieronder enkele afbeeldingen van de nieuwe situatie.

d.d: 3-10-17

Voor de stand van zaken zie de infobrief. Infobrief 2-10-2017

d.d: 10-10-17

Hier nog enkele afbeeldingen van het aanbrengen van de hydroseeding.

d.d: 16-10-17

De beschoeiingswerkzaamheden aan de Montfoortse vaart vorderen, en verwacht wordt dat de werkzaamheden aan het eind van week 42 gered zullen zijn.

Hieronder enkele afbeeldingen van de werkzaamheden tot nu toe.

De ophoging van de kleidijk aan de Montfoortse vaart is in volle gang.

Hieronder enkele afbeeldingen van de werkzaamheden tot nu toe.

d.d: 27-10-17

Inmiddels is de houten schotten beschoeiing geplaatst, en word de beschoeiing aangevuld. Er word grond/klei geladen op het depot, en naar de werkplek gevaren, en verwerkt. Hieronder enkele afbeeldingen van de werkzaamheden.

Wij stellen een goed contact met de eigenaren/bewoners op prijs. Onze uitvoerder is op het werk, n u kunt hem altijd even aanschieten voor vragen. Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip en vertrouwen op een goede samenwerking.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, reageer dan via onderstaand mailadres.

kadeverbeteringlinschoten@vanleeuwengww.nl

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws