• Opdrachtgever: HDSR
  • Locatie: Kockengen
  • Werkzaamheden: Herstellen kering kade Bijleveld
  • Oplevering: Medio maart 2021

 

De huidige kering in Kockengen langs de Wagendijk voldoet niet meer aan de huidige maatstaven. De kering wordt vervangen door stalen damwanden die om en om worden aangebracht in lengtes van 4 m¹ en 11 m¹.

De damwanden worden afgewerkt met een stalen geperforeerde deksloof om de natuur zijn ruimte te geven en de stalen damwand compleet aan het zicht te onttrekken. Achter de stalen damwand wordt een drainage sleuf gerealiseerd die ervoor moet zorgen, in combinatie met vlotterputten, dat de dijk bevochtigd blijft zodat deze niet gaat scheuren. Tevens voorziet de drainage het achterland ook van water waardoor de huizen geen gevaar lopen in het veenweidegebied.

De aangebrachte doorvoeren zorgen dat het achterliggende polderpeil in combinatie met de aangebrachte hoogwatervoorzieningen goed op peil blijven waardoor de waterhuishouding geborgd blijft.
De faunatrappen en reentrappen worden ook geplaatst om de dieren die te water komen ook een mogelijkheid te bieden om zichzelf weer in veiligheid te brengen.

Fase 1 is gereed, fase 2 is sinds eind november in werking getreden.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws