Herinrichting Wethouder Schipperstraat

Lopende projectenActuele werkzaamheden in uw buurt
  • Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
  • Locatie: Wethouder Schipperstraat
  • Werkzaamheden: Herinrichting
  • Oplevering: Medio juli 2021

De Gemeente Lansingerland heeft de woningen in de Wethouder Schipperstraat gesloopt en hiervoor zijn in de plaats nieuwbouw woningen gebouwd.

De oude bestrating en het oude rioolstelsel wordt verwijderd en vervolgens wordt daar een gescheiden rioolstelstel voor aangebracht. Ook worden de achterpaden voorzien van een nieuw HWA-riool. OV-kabels worden ververvangen en nieuwe lichtmasten geplaatst.

Nadat het riool is aangebracht worden de rijbaan, parkeervakken, stoepen opnieuw aangebracht met nieuw straatwerk. Tevens worden er bomen en planten aangebracht in de groenstroken.

Momenteel zijn we bijna gereed met de rioolwerkzaamheden en gaan de straatmakers van start.

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws