Aanpassen peilscheiding Engherkade Linschoten

In opdracht van het waterschap H.D.S.R. is van Leeuwen begonnen met de werkzaamheden rond de Engherkade te Linschoten. Hier worden op diverse locaties nieuwe stuwen en duikers aangebracht, om de waterhuishouding beter te kunnen sturen, en op peil te houden.

Hier enkele afbeeldingen van de werkzaamheden.

Enkele filmbeelden tijdens de werkzaamheden

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws