• Opdrachtgever: Gemeente IJsselstein
  • Project: Woonrijpmaken buurt in binnenstad
  • Locatie: Koningshof, IJsselstein
  • Opgeleverd: Maart 2022

Voor de Gemeente IJsselstein hebben wij het woonrijp maken van de Koningshof uitgevoerd in de binnenstad van IJsselstein.

Hieronder in het kort de door ons uitgevoerde werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerk
  • Het aanbrengen van hemelwaterriolering
  • Het aanbrengen van straatwerk
  • Het aanbrengen keerwanden met terras
  • Het uitvoeren van groenwerkzaamheden

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws