BESCHOEIING VAN KEMPENSINGEL

In opdracht van de gemeente Woerden, is de afgelopen tijd op diverse plaatsen (met name de Singel) de beschoeiing vervangen door van Leeuwen GWW B.V.

Vanaf 21 juni zullen wij gaan starten aan de van Kempensingel. de bewoners rondom de werkplek zijn vooraf geïnformeerd door de gemeente, en van Leeuwen GWW.

d.d. 16-juni

Onderwerp: Beschoeiing

Geachte heer/mevrouw

Onlangs heeft u een brief van de gemeente woerden ontvangen over de voorgenomen werkzaamheden aan de beschoeiing van Kempensingel. Wij informeren u over de aanvang van de werkzaamheden. Vanaf woensdag 21 juni zullen de werkzaamheden starten aan de beschoeiing langs de van Kempensingel. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 8:00 en 17:00 uur. Het betreft het aanbrengen van de beschoeiing zoals reeds eerder is aangebracht langs de singel.

d.d. 30-juni In verband de werkzaamheden ligt er grond, dat is vrijgekomen bij het verwijderen van de oude beschoeiing, op de oever. hierdoor is het niet verstandig om te zwemmen in de singel op de werklocatie. Dit staat ook vermeld op diverse tekstborden die zijn geplaatst.

d.d 7-juli De beschoeiing langs de van Kempensingel is inmiddels aangebracht, en vanaf 10 Juli zal de gording worden aangebracht, waarna de ankers zullen worden geplaatst.

d.d. 10-juli  Deze week zal een tweede ploeg gaan starten met het aanbrengen van de beschoeiing voor het  Kalsbeek college, over een lengte van ongeveer 150 meter. Hier wordt dezelfde werkwijze, en werkvolgorde gehanteerde als op het vorige deel aan de van Kempensingel.

Heeft u vragen, spreek één van onze medewerkers aan, zij staan u graag te woord, en kunnen indien nodig, u doorverwijzen naar de juiste persoon. Of kijk op onze website (www.vanleeuwengww.nl) onder de button “werkzaamheden in mijn buurt”.

Contactgegevens:

Aannemingsbedrijf van Leeuwen GWW B.V.

Breudijk 3b, 3481 LM Harmelen

Tel: 0348-441293

Meer informatie over dit project aanvragen:

Meer informatie 'Beschoeiing Van Kempensingel'

Lopende projecten

Recente projecten

Nieuws